Dlaczego niektórzy spalają 2 kg na tydzień, a inni tylko 0,5 kg?

Spadek masy ciała to jeden z podstawowych efektów jaki chcemy widzieć podczas stosowania diety redukcyjnej i aktywności fizycznej. Przyjęło się, że najlepiej i najzdrowiej byłoby gdybyśmy mogli gubić ok. 1 kg tkanki tłuszczowej tygodniowo. Skąd wzięło się to założenie? Czy zawsze się sprawdzi i dlaczego osoby z dużą nadwagą pozbywają się tłuszczu szybciej?

Troszkę wyliczeń:
Wartość energetyczna tkanki tłuszczowej w organizmie to 7830 kcal. Oznacza to, że ze spalenia 1 kg tkanki tłuszczowej organizm pozyskuje 7830 kcal. Innymi słowy, aby zgubić 1 kg tkanki tłuszczowej na tydzień musimy zapewnić deficyt kaloryczny wynoszący 7830 kcal/tyg. Możemy to zrobić poprzez ograniczenie podaży kalorii lub zwiększenie aktywności fizycznej. Najskuteczniejszym sposobem jest oczywiście łączenie obu metod.

Skupmy się jednak do szybkości spalania tkanki tłuszczowej. Okazuje się, że owa szybkość ma swoje ograniczenia. W badaniach naukowych wykazano, że limit energii (kalorii), jaką możemy pozyskać z tkanki tłuszczowej w ciągu doby wynosi 69 kcal/kg tkanki tłuszczowej.

Wyjściowa masa ciała, a utrata wagi:
Dość powszechne jest, że osoby z dużą nadwagą potrafią zgubić ok. 2-3 kilogramów w ciągu tygodnia, podczas gdy osoby szczupłe muszą walczyć o każdy gram, a ubytki wagowe są bardzo małe na przestrzeni tygodnia. Skład biorą się takie różnice? Wynikają z faktu, że dziennie organizm potrafi spalić maksymalnie 69 kcal na każdy kilogram tkanki tłuszczowej. Oznacza to, że znając swój poziom tkanki tłuszczowej możemy ocenić, jak szybko powinniśmy móc tracić wagę.

Przeanalizujmy to na dwóch przykładach:
Anna Kowalska waży 60 kg i ma poziom tkanki tłuszczowej na poziomie 30% i Jacek Kowalski ważący 78 kg i mający poziom tkanki tłuszczowej równy 15 %.

Anna: 60 kg masy ciała i 30 % tkanki tłuszczowej = 20 kg całkowitej tkanki tłuszczowej
69 kcal x 20 kg = 1380 kcal / dzień
1380 kcal x 7 dni = 9660 kcal

Jacek: 78 kg masy ciała i 15 % tkanki tłuszczowej = 11,7 kg całkowitej tkanki tłuszczowej
69 kcal x 11,7 kg = 807,3 kcal / dzień
807,3 kcal x 7 dni = 5651,1 kcal

9660 kcal to ilość, jaką Anna może pozyskać z tkanki tłuszczowej w ciągu tygodnia. Znając kalorczność 1 kg tłuszczu w organizmie możemy oszacować, ile maksymalna ilość tkanki tłuszczowej jaką może spalić tygodniowo to:
9669 kcal : 7830 kcal = 1,2 kg
W przypadku Jacka:
5651,1 kcal : 7830 = 0,7 kg

Z obliczeń wynika, że osoby z większym stopniem otłuszczenia są w stanie spalać tkankę tłuszczową szybciej, ale uwaga! Wraz z utratą tkanki tłuszczowej jej % w organizmie będzie się zmieniać, stąd po kilku tygodniach kuracji trzeba przeliczyć wynik na nowo 🙂
Trzeba też pamiętać, że obliczenia mają charakter teoretyczny, jest kilka czynników, które mogą mieć wpływ na wynik, jak np. przyjmowane suplementy, ogólna kondycja organizmu, skład diety, tempo metabolizmu.. mimo to ewentualny błąd w obliczeniach zwykle nie przekracza 10%.

Tagi: